FORGOT YOUR DETAILS?

L’altra cara de l’havanera

10,00 IVA inc.

Categoria:

Descripció

“L’altra cara de l’havanera” (Temps Record, 2018) vol reivindicar  l’havanera  com un  gènere  viu i  amb  un llarg  recorregut  per fer  en  ple segle  XXI,  per això  presentem 10 temes nous,  escrits per  l’autora  i periodista  catalana Clara  Bonfill i arranjats pel compositor Marc Mas.  La Clara  ha  fet un  treball  periodístic, donant  veu  als personatges  que  no n’havien  tingut  fins ara a les cançons originals, molts d’ells dones.

Així, la cantautora vol  renovar el  gènere,  donar una  volta  a les  havaneres  de tota  la  vida, amb  nous  arranjaments, que  busquin  donar un  altre  aire al  que  ja hem  escoltat  tantes i  tantes  vegades. Ho  fa   des del  respecte  i la  senzillesa,  buscant l’impacte  de  les petites  coses  i tenint  molt  en compte  l’estètica  i la  bellesa  de  les  cançons originals.

D’aquesta manera la Clara Bonfill explica  la relació  dels  pobles de  la  Costa Brava  amb  el mar,  la  cançó de  taverna  i les  havaneres.  Un llegat  històric  que ajuda  a  entendre perquè  en  aquest racó  de  món ens  apassionen  aquestes cançons.

 

 “L’altra cara de l’havanera” (Temps Record, 2018) La otra cara de la habanera quiere reivindicar la habanera como un género vivo y con un largo recorrido para hacer en pleno siglo XXI, por eso presentamos 10 temas nuevos, escritos por la autora y periodista catalana Clara Bonfill con arreglos del compositor Marc Mas. Clara ha hecho un trabajo periodístico, dando voz a los personajes que no habían tenido hasta ahora en las canciones originales, muchos de ellos mujeres.

Así, la cantautora quiere renovar el género, dar una vuelta a las habaneras de toda la vida, con nuevos arreglos, que busquen dar otro aire a lo que ya hemos escuchado tantas y tantas veces. Lo hace desde el respeto y la sencillez, buscando el impacto de las pequeñas cosas y teniendo muy en cuenta la estética y la belleza de las canciones originales.

De este modo, Clara Bonfillexplica la relación de los pueblos de la Costa Bravacon el mar, la canción de taberna y las habaneras. Un legado histórico que nos ayuda a entender porqué en este rincón del mundo nos apasionan estas canciones.“L’Altra Cara de l’Havanera” (Temps Record, 2018) (The other side of Habanera) wants to vindicate the Habanera as a living genre with a long journey to do in the 21st century. So we present 10 new themes, written by the author and catalan journalist Clara Bonfill and arranged by the composer Marc Mas.  Clara has done a journalistic work, giving voice to the characters that until now did not have them in the original songs and that many of them were women.

The singer-songwriter wants to renew the genre, give a tour at the Habaneras of all life, with new arrangements, which seek to give another air at we have heard so many times. She does it from respect and simplicity, looking for the impact of the little things and taking into account the aesthetics and the beauty of the original songs.

Clara Bonfill explains the relationship between the villages of the Costa Brava with the sea, the tavern song and the Habaneras. A historical legacy that helps to understand why these songs fascinate us in this corner of the world.

 

TOP