Jonatan Penalba

El cantant valencià Jonatan Penalba va nàixer a l’Alcúdia (la Ribera Alta) l’any 1991 i, malgrat la seua joventut, ja és un veterà en el món de la cançó tradicional. Als 5 anys ja cantava albaes, i entrà a formar part del Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent abans de complir els 18 anys, formació amb la que ha actuat en múltiples festivals de tot l’estat espanyol.

La seua veu (algú ha dit que “canta com els vells”) fou educada pels seus admirats Mestres: Pep Moreno (en el cas de les albaes) i la gran Victoria Sousa “Victorieta” (pel que fa al cant d’estil).El cantante valenciano Jonatan Penalba nació en l’Alcúdia (la Ribera Alta) el año 1991 y, a pesar de su juventud, ya es un veterano en el mundo de la canción tradicional. A los 5 años ya cantaba albaes, y entró a formar parte del Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent antes de cumplir los 18 años, formación con la que ha actuado en múltiples festivales de todo el estado español.

Su voz (alguien ha dicho que “canta como los viejos”) fue educada por sus admirados maestros: Pep Moreno (en el caso de las albaes) y la gran Victoria Sousa “Victorieta” (en lo que respecta al cant d’estil).Valencian singer Jonatan Penalba was born in l’Alcúdia (La Ribera Alta) in 1991, and despite his youth he is a veteran in the world of traditional song. At the age of 5 he was singing albaes, and became part of the Les Folies de Carcaixent Popular Dancing Group before turning 18. With them, he played in many festivals throughout Spain.

His voice (someone said “he sings like the old ones”) was trained by the singing teachers Pep Moreno (in the case of the albaes) and the great Victoria Sousa “Victorieta” (for the cant d’estil).